ข่าวบันเทิงและกีฬา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานประกวดดนตรีโฟล์คซอง ครั้งที่ 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานประกวดดนตรีโฟล์คซอง ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย

: นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดดนตรีโฟล์คซองระดับมัธยมศึกษา SBAC นนทบุรี ร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ครั้งที่ 1 โดยมีนายประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) กล่าวรายงาน และมีนางสุทธิศรี วงษ์สมาน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนจากเทศบาลนครนนทบุรี ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้าเอสพลานาดฯ ศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน นักเรียนนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซองในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ซึ่งคณะผู้จัดงานได้ตระหนักร่วมกันว่าจะใช้ดนตรีเป็นสิ่งโน้มนำให้เยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะในอนาคตอันใกล้ เยาวชนเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้ เวทีการประกวดนี้จะเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ โดยผลสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การแพ้ชนะหรือรางวัลเท่านั้น แต่ถือเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้ทดสอบตนเอง และฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ และศูนย์การค้าเอสพลานาดฯ จัดการแข่งขันประกวดดนตรีโฟล์คซองระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หันมาสนใจการเล่นดนตรีโพล์คซอง เพื่อห่างไกลจากบุหรี่และยาเสพติดอื่นๆ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 ทีม ทั้งนี้ ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี