ข่าวบันเทิงและกีฬา

พ.ท นิรันดร พรหมมิรัตน์ รอง หก.กกร.มทบ.34 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.34 พร้อมด้วยทีมนักวิ่ง ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (มทบ.34,ร.17,ป.พัน.17 ) รวม 20 คน ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี

เมื่อ 11 พ.ย.61 พ.ท นิรันดร พรหมมิรัตน์ รอง หก.กกร.มทบ.34 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.34 พร้อมด้วยทีมนักวิ่ง ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (มทบ.34,ร.17,ป.พัน.17 ) รวม 20 คน ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา รับช่วงจากนักวิ่ง เชียงราย เข้าพื้นที่พะเยามายังลานพ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จว.พ.ย.( ห้วงวันที่ 11-12 พ.ย.61) โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.พ.ย.เป็นประธาน รับมอบจาก สสจ.เชียงราย เพื่อนำวิ่งส่งต่อไปยัง จว.แพร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้แทน ผบก.ภ.จว.พ.ย.,รองนายกฯ
อบจ.,สสจ.พ.ย.,ผอ.รพ.พะเยา,อสม.อ.เมือง,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และ จนท.พร้อมรถพยาบาล รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช รวมประมาณ 500 คน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพ