Uncategorized

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 และ มทบ.15 ร่วมซับน้ำตาผู้ประสพภัยพื้นที่จังหวัดประจวบฯที่ประสพภัย”น้ำท่วม”

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 และ มทบ.15 ร่วมซับน้ำตาผู้ประสพภัยพื้นที่จังหวัดประจวบฯที่ประสพภัย”น้ำท่วม”

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.61 เวลา 1100 โดย พันเอก วราวุธ สีดาพาลี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 ฯ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย กำลังพล จำนวน 12 นาย ยุทโธปกรณ์ รถยนต์บรรทุกเครื่องอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วย ข้าวกล่อง น้ำดื่ม บะหมี่ อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค และอื่นๆ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ม.8 บ้านคลองลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ขณะเดียวกัน ผบ.มทบ.๑๕ ลงพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับจังหวัด โดยจัดโรงครัวพระราชทาน ในการประกอบอาหารสำเร็จรูป เพื่อนำไปแจกจ่าย รวมถึงการมอบอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูโดยการล้างทำความสะอาดพื้น วัด สถานที่ราชการ และโรงเรียน ร่วมกับ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมการจัดพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก และในการนี้ ผบ.มทบ.๑๕ ได้มอบข้าวสาร ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในนามกองทัพภาคที่ ๑ จำนวน ๒,๐๐๐ กระสอบ อีกด้วย

ทีมข่าวเฉพาะกิจ เพชรบุรี-ประจวบ