Reporter&Thai Army

นราฯรองแม่ทัพภาค4เป็นประธานพิธีถวายผ้ากระฐินพระราชทาน

รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ  วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.30 น. ที่ วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรีสมพล  ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่มหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้ กรมทหารราบที่ 152 อัญเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปตามพุทธประเพณี และข้อบัญญัติของพระธรรมวินัย อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่    โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชพลเรือน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาค 4 ได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนเข้าไปยังพระอุโบสถ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน ไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องบริวารกฐิน โดยยอดเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 444,566 บาท
นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ