Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา อำเภอดอกคำใต้ เร่งปรับภูมิทัศน์ข่วงนกยูง รับฤดูท่องเที่ยว หนาวนี้

พะเยา อำเภอดอกคำใต้ เร่งปรับภูมิทัศน์ข่วงนกยูง รับฤดูท่องเที่ยว หนาวนี้

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ นายสนั่น ไชยเจริญ นายก เทศบาลตำบลห้วยลาน,คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันหารือ เรื่องการปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต หมู่ 9 บ้านห้วยต้นตุ้ม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมนกยูงไทย ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต ที่ทางพระอธิการศรีไพร เขมาภิรโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิต ได้ดูแลนกยูงและให้อาหารมากกว่า 10 ปี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชมนกยูงและถ้ำค้างคาวของอำเภอดอกคำใต้ รับฤดูการท่องเที่ยว ช่วงหน้าหนาวนี้

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้กล่าวว่า ทางอำเภอดอกคำใต้, นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน, คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือเพื่อ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ วัดถ้ำเทพนิมิต ที่มีนกยูงเป็นจำนวนมากและมีถ้ำค้างคาวภายในบริเวณวัดด้วยซึ่งการหารือในครั้งนี้เพื่อเป็นการต้องการให้นกยูงที่อยู่ภายในบริเวณวัดซึ่งอยู่ติดแนวเขตป่าเขา ให้อยู่แบบธรรมชาติ โดยที่จะต้องมีการ วางรูปแบบแผน ในการ อนุรักษ์ ดูแล และไม่เป็นการ รบกวน นกยูงและค้างคาว ภายในบริเวณวัด

เบื้องต้น ก็ได้ทำแนวรั้ว ทำซุ้มส่องไพร ชั่วคราว เป็นแนวขึงกั้นไว้ และเตรียมการเคลื่อนย้ายปรับแนวเพื่อให้นกยูงให้อยู่แบบธรรมชาติ ดั้งเดิม โดยปราศจากการถูกรบกวน พร้อม เตรียมปรับพื้นที่ อะไรบริเวณวัด เพื่อให้นกยูง ได้มาทานอาหารและเดินเล่นภายในบริเวณข่วง นกยูง ภายในวัด และจะทำการจัดทำซุ้มส่องไพรใหม่ให้เป็นแนวอยู่ห่างจากนกยูงเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาดูชม นกยูง กันอย่างใกล้ชิด โดยที่ ไม่เป็นการรบกวน ระหว่างคุณกับนกยูง พร้อมกับปรับภูมิทัศน์ ลานจอดรถ เพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่จะมาเที่ยวชมดูนกยูงได้จอดไว้ข้างนอกบริเวณวัด ให้เดินเข้าไปในบริเวณวัดเพื่อชมนกยูง และพัฒนา จุดท่องเที่ยวรอบๆบริเวณวัดร่วมกันไปด้วย

สำหรับอำเภอดอกคำใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวชมนกยูง หรือข่วงนกยูง 3 แห่ง คือ ข่วงนกยูงวัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้ม หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน, ข่วงนกยูง เขื่อนแม่ผง บ้านถ้ำ ตำบลถ้ำ และข่วงนกยูง ป่าบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งข่วงนกยูงทั้ง3แห่งจะมีนกยูงพันธุ์ไทย อาศัยอยู่เป็นประจำ โดยมีการเชื่อมต่อแนวเขต อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ -ดอยภูนาง และสถานที่ท่องเที่ยวชมนกยูง บริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต ก็จะทำการเปิดให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม ฤดูท่องเที่ยว ช่วง ปลายเดือนนี้ โดยหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง จะได้เร่งดำเนินการปรับภูมิทัศน์ แหล่งเที่ยวชมนกยูงและทิวทัศน์ในแต่ละพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไป

https://youtu.be/nIJaCo8HM4o

 

สัมภาษณ์ นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา เบอร์โทรศัพท์ 0861904517