ข่าว เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15

12 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบทุนฯ ครั้งนี้ หลังจากประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะและเชิญทุนการศึกษาบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกรับทุนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ เค้าโนนกอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทนักเรียนทุนพระราชทานฯ ขอให้คำนึงถึงความประพฤติ ตั้งใจเรียนให้สมกับวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ ม.ท.ศ.” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน สำหรับนักเรียนทุน ฯ รุ่นที่ 15 จำนวน 171 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นตั้งใจเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 15 จังหวัดเพชรบูรณ์จึงมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนดังกล่าว

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์