Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ศรินทร์ลักษณ์พยาบาลรพ.ร้อยเอ็ดต้นแบบก้าวท้าใจ ไล่ พุง ไล่โรค ทำมาแล้วปีกว่า VIRTUAL RUN “วิ่งสะสมระยะทาง” ได้96.90กม.พิชิต60วัน60กม.

ศรินทร์ลักษณ์พยาบาลรพ.ร้อยเอ็ดต้นแบบก้าวท้าใจ ไล่ พุง ไล่โรค ทำมาแล้วปีกว่า VIRTUAL RUN “วิ่งสะสมระยะทาง”
ได้96.90กม.พิชิต60วัน60กม.

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ตึกหัวใจและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด ประธาน เปิดและร่วมกิจกรรมโครงการ “ก้าวท้าใจ ไล่พุง ไล่โรค” บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๓ โดยนายแพทย์ธนากร คลังแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษและนันทนาการ และบุคลากรฯ พร้อมด้วย อสม.ประชาชนชุมชนต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) ซึ่งมีกลยุทธ์หนึ่งนำมาใช้ ได้แก่ โครงการ “ท้าไทย ก้าวไกลโรค” ในรูปแบบ VIRTUAL RUN “วิ่งสะสมระยะทาง”เป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มอัตราการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายของประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นการป้องกันโรคไม่เรื้อรัง ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง,ความดันโลหิตสูง,น้ำตาลในเลือดสูง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ร่วมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดน้ำหนัก ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กิจกรรมประกอบด้วย ๑) Kick off “ก้าวท้าใจ ไล่พุง ไล่โรค” ๒) ผู้บริหารประกาศนโยบาย ๓) ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ๔)ประกวด แข่งขัน ก้าวท้าใจ การลดน้ำหนัก (ชิงรางวัล) ประเภทหน่วยงาน ประเภทรายบุคคล และนวัตกรรมลดน้ำหนัก ๕) ห้องเรียนไล่พุง ระยะดำเนินการตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๓ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การประเมินภาวะโภชนาการ การมอบนโยบาย ลงนามสัญญาใจและChallenge การโหลด application; Virtual run การบูมรวมพลัง การบริหารร่างกายคีตะมวยไทย และการเดินตึก

ในขณะเดียวกันได้รับการเปิดเผยจาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำที่ ศูนย์แพทย์ชุมชน(กกต.ศาลากลาง) คือ นางศรินทร์ลักษณ์ แดงด้อมยุทธ์ อายุ 50 ปี ว่า.- ได้ใช้เวลาว่างในการวิ่งออกกำลังกายจนเป็นที่ชื่นชอบ วิ่งเป็นประจำ และได้เข้าร่วมวิ่งในรายการต่างๆ เช่น ลงสนามแข่งฮาล์ฟมาราธอน ที่BURIRUM MARATHON ลงวิ่ง มาแล้ว 12 สนาม 9 มินิมาราธอน 3 ฮาล์ฟมาราธอน พร้อมได้สมัครเข้า แอพพลิเคชั่น VITRUL RUN “วิ่งสะสมระยะทาง” ถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ความดันโลหิต 117/80 mmhg ส่วนสูง 163 cms น้ำหนัก 60 kgs ระดับน้ำตาลในเลือด 90 จนสามารถพิชิต 60 วัน 60 กิโลเมตร แรงจูงใจ คือ อยากมีสุขภาพดี 50ปีไม่มีโรคเรื้อรัง เบอร์โทร 0936165364 นี่เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว