ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร

“ลดาวัลลิ์” ร่วมงานสานสัมพันธ์สองฝั่งโขง จรรโลงวัฒนธรรม ไทย – ลาว ประจำปี 2562 ณ จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านแจ๋มป๋อง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  ประกาศจะใช้วัฒนธรรมเชื่อมการค้าไทย-ลาวให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

“ลดาวัลลิ์” ร่วมงานสานสัมพันธ์สองฝั่งโขง จรรโลงวัฒนธรรม ไทย – ลาว ประจำปี 2562 ณ จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านแจ๋มป๋อง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประกาศจะใช้วัฒนธรรมเชื่อมการค้าไทย-ลาวให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

วันที่ 12 เมษายน 2562 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ว่าที่ ส.ส. เขต 5 จังหวัดเชียงรายและ ดร.เทอดธนัท สีเขียว สมาชิกพรรคเพื่อไทย เดินทางไปร่วมงานสานสัมพันธ์สองฝั่งโขง จรรโลงวัฒนธรรม ไทย-ลาว ประจำปี 2562 ณ จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านแจมป๋อง จัดโดยเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีนายสุจิตต์ สุชาติ นายอำเภอเวียงแก่นเป็นประธานเปิดงาน และมีนายอุดร อุ่นดารา ผู้แทนจาก เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว มาร่วมงานพร้อมกับนำการฟ้อนรำของลาวมาแสดงในงานด้วย

วันที่ 12 เมษายน 2562 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ว่าที่ ส.ส. เขต 5 จังหวัดเชียงรายและ ดร.เทอดธนัท สีเขียว สมาชิกพรรคเพื่อไทย เดินทางไปร่วมงานสานสัมพันธ์สองฝั่งโขง จรรโลงวัฒนธรรม ไทย-ลาว ประจำปี 2562 ณ จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านแจมป๋อง จัดโดยเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีนายสุจิตต์ สุชาติ นายอำเภอเวียงแก่นเป็นประธานเปิดงาน และมีนายอุดร อุ่นดารา ผู้แทนจาก เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว มาร่วมงานพร้อมกับนำการฟ้อนรำของลาวมาแสดงในงานด้วย

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความเชื่อมโยงกันของประชาชนทั้งสองประเทศ, เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและลาวในพื้นที่ชายแดน ให้มีกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ต่อกัน, เพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นให้มีความพร้อมและเชื่อมโยงทางเศรรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสู่ประชาคมอาเซียน

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ตนได้หารือกับนายสมพงษ์ เทพไหว นายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว ทำให้ทราบข้อมูลสถานการณ์การค้าชายแดนมากมาย ซึ่งสามารถต่อยอดขยายไปสู่การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งจะขยายไปสู่การส่งเสริมอาขีพเพื่อการส่งออกให้กับประชาชนในอำภอเวียงแก่นและทุกอำเภอติดชายแดนในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน ซึ่งตนตั้งใจจะเข้ามาทำงานร่วมกับส.ส.ของพรรคตามแนวทางของพรรคเพื่อไทยโดยจะไม่ทิ้งประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทย นอกจากนี้ตนยังได้ไปร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้ออำเภอเวียงแก่น ในวันที่ 12 เมษายนนี้ด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง