Uncategorized

ล่องแพชิมส้มโอสุดอร่อย ชมวิถีชีวิตริมฝั่งลำน้ำพรม“บ้านบุ่งสิบสี่”เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบุ่งสิบสี่ “มิสซิสยูนิเวิร์ส Mrs.Universe”นำทัพเยี่ยมชม”ส้มโอแดง”ของดีชัยภูมิ เตรียมยกระดับพันธุ์พื้นเมืองมุ่งส่งออก

ล่องแพชิมส้มโอสุดอร่อย ชมวิถีชีวิตริมฝั่งลำน้ำพรม“บ้านบุ่งสิบสี่”เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบุ่งสิบสี่ “มิสซิสยูนิเวิร์ส Mrs.Universe”นำทัพเยี่ยมชม”ส้มโอแดง”ของดีชัยภูมิ เตรียมยกระดับพันธุ์พื้นเมืองมุ่งส่งออก

 

 

วันนี้(11 สิงหาคม 2561) ณ บ้านบุ่งสิบสี่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง สมาชิก อบต.พร้อมประชาชน ให้การต้อนรับ ดร.กันธิชา ฉิมศิริ หรือ ยุ้ย มิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 (Mrs.Universe) ปัจจุบัน Mrs Internationa นำล่องแพชิมส้มโอสุดอร่อย ชมวิถีชีวิตริมฝั่งลำน้ำพรม“บ้านบุ่งสิบสี่”เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย
“ส้มโอแดง”ของดีชัยภูมิ เตรียมยกระดับพันธุ์พื้นเมืองมุ่งส่งออก

“บ้านบุ่งสิบสี่” เป้นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ติดกับลำแม่น้ำพรม สายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนอำเภอต่างๆของจ.ชัยภูมิ ใกล้กับต้นน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จึงมีความอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวบ้านแถบนี้มีความเข้มแข็ง ทำการเกษตรได้ผลดีทุกชนิด โดยเฉพาะส้มโอ เป็นพืชผลที่นิยมปลูกมากที่สุดกว่า 600 ไร่ มีเอกลักษณ์เด่นประจำถิ่นคือ พายเรือแจว ขนส่งพืชผักไปตามลำน้ำกว่า 100 ลำ มีทัศนียภาพ ภูเขาโอบล้อมแลดูสวยงาม มีลำน้ำพรมไหลผ่าน และมีสวนส้มโอพันธุ์พื้นเมือง
นักท่องเที่ยวนั่งรถอีแต๊ก เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม “ล่องแพ” และล่องเรือในลำน้ำพรม ชมสวนส้มโอริมสองฝั่งลำน้ำ พร้อมแวะชิมสวนล้มโอสดๆจากในสวน นิยมปลูกส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และ“มณีอีสาน” ส้มโอพันธุ์พื้นเมือง มีเนื้อสีแดง รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดชัยภูมิ เรียนรู้วิถิชีวิตเชิงเกษตรและท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้าน แล้วไปพักค้างคืนซึ่งมีโฮมสเตย์ 16 หลัง แต่ละหลังพักได้ 5-10 คน ที่รอให้บริการนักท่องเที่ยว ตื่นขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้า ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของภูเขาลูกใหญ่สุดลูกหูลูกตา การทำสวนส้มโอ และการพายเรือแจวที่เคยปฏิบัติในการดำรงชีวิต แต่ได้นำมาเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ชาวบ้านบุ่งสิบสี่ รอให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาสัมผัสการท่องเที่ยวแบบที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่มีลำน้ำและภูเขาล้อมรอบ เป็นเอกลักษณ์ในการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวลำน้ำพรม

ข้อมูล/ภาพ
ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน