Uncategorized

กลุ่มไทยออยล์ สนับสนุนงบจำนวน 3 แสนบาทให้กับโครงการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแบบบูรณาการและยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยการทำหมันลิง เพื่อลดประชากรลิงที่จะส่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

กลุ่มไทยออยล์ สนับสนุนงบจำนวน 3 แสนบาทให้กับโครงการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแบบบูรณาการและยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยการทำหมันลิง เพื่อลดประชากรลิงที่จะส่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน ) เผยว่า ทางกลุ่มไทยออยล์ ได้รับการประสานขอความร่วมมือ เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแบบบูรณาการและยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยการทำหมันลิง หลังจากได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่เกิดจากลิงป่าทั้งเพศผู้และเพศเมียซึ่งมีพฤติกรรมขโมยหรือทำลายข้าวของ กีดขวางการจราจร รวมถึงการทำร้ายผู้อยู่อาศัย
อีกทั้งยังมีจำนวนประชากรลิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้เกิดความร่วมกันขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง กลุ่มไทยออยล์ และภาคเอกชนอีกหลายแห่ง ร่วมกัน จัดโครงการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแบบบูรณาการ และยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 ตามแนวทางในยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมประชากรลิง เพื่อเป็นการควบคุมประชากรลิงอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

โครงการดังกล่าวจัดทำเพื่อควบคุมประชากรลิงป่าไม่ให้เพิ่มจำนวนจนเป็นภาวะประชากรลิงล้น ด้วยการคุมกำเนิดลิงโดยวิธีการทำหมันถาวรทั้งในลิงเพศผู้และลิงเพศเมีย พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการสร้างระบบป้องกันสถานที่ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย และโรคภัยที่มาจากลิงป่า โดยเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ได้กำหนดการดำเนินการทำหมันลิงป่า จำนวน 300 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) โดยทางกลุ่มไทยออยล์ได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นดังกล่าว จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท

สมชาย แก้วนุ่ม รายงาน