ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

จ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

จ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักที่ 3 เสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย “ชม ชิม ช้อป เทศกาลสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” โดยมี นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผจก.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชน เข้าร่วม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านเกษตรปลอดภัย และให้เกิดการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหาร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการภาคการเกษตรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัย (กลุ่มเครือข่าย “โคก หนอง นา โมเดล” จากทุกอำเภอ) และผู้แทนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 25 บูธ โดยจัดระหว่างวันที่ 11 ถึง 14 กันยายน 2566 นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากสินค้าอาหารปลอดภัย จังหวัดร้อยเอ็ด และการแสดงการละเล่นศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ดนตรี รวมถึงกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542 ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ