ข่าวกระแสสังคม

ชาวสวรรคโลกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พสกนิกรอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

ชาวสวรรคโลกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
พสกนิกรอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น ที่บริเวณโดมโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นายสมพร ฮี้เกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร ต่างรู้สึกอาดูรเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นับเป็นวันที่ความเศร้าโศกปกคลุมในจิตใจของปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดพระชนม์ชีพ นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจมากมายนับไม่ถ้วน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบจนถึงปัจจุบันและอนาคตแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตและหลักประพฤติปฏิบัติให้คนไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286