Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา พระนักบุญ บิณฑบาตช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ใน รพ.ทุกวัน ร่วม 20 ปี

พะเยา พระนักบุญ บิณฑบาตช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ใน รพ.ทุกวัน ร่วม 20 ปี

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้ติดตาม
พระ ครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรี บุญชุม หมู่ที่ 5 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งของอำเภอแม่ใจที่ประชาชนชาวอำเภอแม่ใจให้ความเคารพนับถือ เป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านได้บิณฑบาตตอนเช้า ทุกวันโดยเฉพาะเช้าวันจันทร์- วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ จะทำการบิณฑบาตในโรงพยาบาลแม่ใจตามเจตนารมณ์ ที่ตั้งใจทำ โครงการตักบาตรวันละบาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ผู้ป่วยที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสพร้อมกับซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้ยากไร้ ที่เข้ามาทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลแม่ใจ และในชุมชน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และทุกวันศุกร์จะมีการเลี้ยงอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันและสูงอายุที่ในโรงพยาบาล แม่ใจและในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการมา ผ่านมาแล้ว 14 ปีและจะทำโครงการนี้ไป เรื่อยๆ

สำหรับการตักบาตรในตอนเช้าในโรงพยาบาลแม่ใจ แล้วตอนเช้าพบว่า ไม่มี แพทย์พยาบาลบุคลากรของโรงพยาบาลตลอดจนญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยต่างได้พากันใส่บาตรด้วยปัจจัย ให้แก่พระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรี บุญชุม ด้วยความศรัทธา และขณะเดียวกันทางพระประยุทธสิลสุนทร ก็ยังได้ทำการเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมกับมอบสิ่งของ และให้กำลังใจ ผู้ป่วย ด้วย ด้ายผูกข้อมือให้กับผู้ป่วยและญาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกับนำปัจจัยอาหารแห้งมอบให้กับผู้ป่วยด้ว ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจของสาธุชนที่พบเห็น ทุกครั้งที่พระมาบิณฑบาตวันละบาท ภายในโรงพยาบาลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา

 

พระ ครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรี บุญชุม หมู่ที่ 5 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา กล่าวว่าวันนี้โครงการบิณฑบาตวันละ 1 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่ใจซึ่งดำเนินกิจกรรมมา 14 ปีวันนี้ก็ได้มาบิณฑบาตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่ใจโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นเบาหวาน ผู้ป่วยที่ยากไร้ผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายต่างๆค่ารักษาพยาบาลเ ช่นค่าใช้จ่ายคซื้อแพมเพอร์ส กระดาษทิชชู่ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ของตัวเอง จึงได้ทำการบิณฑบาตวันละบาทมามอบให้ ผู้ป่วย ตลอดจน สาธุชน ทั่วไป

และทุกข์ วันศุกร์หลังจากบิณฑบาต เสร็จก็จะมีการเลี้ยงอาหารแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลแม่ใจด้วย ก็ต้องขอเจริญพรมาถึงสาธุชนพุทธศาสนิกชน ที่ได้ให้การช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยการ ทำบุญใส่บาตร วันละบาท ดังกล่าว

https://youtu.be/Mbt9cDq-BL8

สัมภาษณ์พระ ครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรี บุญชุม หมู่ที่ 5 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เบอร์โทรศัพท์ 0979799909