ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

106 ครอบครัว แรงงานไทยในอิสราเอลจากจังหวัดมุกดาหาร รับกำลังใจเต็มร้อย

106 ครอบครัว แรงงานไทยในอิสราเอลจากจังหวัดมุกดาหาร รับกำลังใจเต็มร้อย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอลโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สถานีกาชาดที่ 7 (อุบลราชธานี) สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นายอำเภอและชุดปฏิบัติการประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอล เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ครบทั้ง 106 ครอบครัว

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า“ จังหวัดมุกดาหารมีแรงงานไปทำงานประเทศอิสราเอล 106 ราย โดยในวันนี้ได้ส่งมอบธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ให้ครอบครัวแรงงานไทย พร้อมทั้งยังได้มอบให้ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอและชุดปฏิบัติการประจำตำบล และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอล พร้อมทั้งได้สอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ของแรงงานซึ่งได้ติดต่อกับทางบ้านครบทุกราย ซึ่งแรงงานจากจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่อยู่ห่างพื้นที่เกิดเหตุ สวนรายที่อยู่ใกล้ 5-10 กิโล ยังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและยังติดต่อสื่อสารได้ ส่วนรายที่มีความประสงค์เดินทางกลับ ก็ได้ให้ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมแจ้งข้อมูลในการติดต่อกับทางราชการในการอำนวยความสะดวกข้อมูลข่าวสาร “

นางสงกรานต์ แสนโสม มารดาแรงงานไทย ซึ่งเป็นลูกชายไปทำงานประเทศอิสราเอลเกือบ 2 ปี กล่าวด้วยความซาบซึ้งในกำลังใจที่ได้รับ จากทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานต่างๆ และพี่น้องในหมู่บ้านทำให้คลายความกังวลลงไปได้

ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารยังได้ให้ข้อมูลในการติดต่อกับทางราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานสอบถามข้อมูลข่าวสารและการขอความช่วยเหลือ ได้ตลอดเวลา.

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร