ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก เสนอเพียงแนวคิดปล่อยโคมลอยให้เกิดประโยชน์พร้อมวิจัยปล่อยโคมลอยแล้วขึ้นฟ้าไม่เกิน 3 นาทีดับ นอกจากปล่อยโคมตามประเพณีความเชื่อแล้วจะได้ช่วยเพิ่มต้นไม้ในป่าเพียงนำเม็ดมะค่า พร้อมปุ๋ยชีวภาพติดไปด้วย เพราะวัสดุที่ใช้สามารถย่อยสลายได้

ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก เสนอเพียงแนวคิดปล่อยโคมลอยให้เกิดประโยชน์พร้อมวิจัยปล่อยโคมลอยแล้วขึ้นฟ้าไม่เกิน 3 นาทีดับ นอกจากปล่อยโคมตามประเพณีความเชื่อแล้วจะได้ช่วยเพิ่มต้นไม้ในป่าเพียงนำเม็ดมะค่า พร้อมปุ๋ยชีวภาพติดไปด้วย เพราะวัสดุที่ใช้สามารถย่อยสลายได้

พล.ต.ธนะนัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก เสนอแนวคิดการปล่อยโคมลอย พร้อมงานวิจัยของโคมที่ปล่อยขึ้นไปแล้วให้มีมาตรฐานจะลอยขึ้นฟ้าไม่เกิน 3 นาที ก็จะตกลงมา แต่อีกหนึ่งแนวคิดทางเลือกหนึ่งเพื่อการปล่อยโคมลอยให้เกิดประโยชน์ซึ่งตัวโคมจะเป็นวัสดุธรรมชาติ มีเพียงลวดเล็กน้อยใช้ยึดตัวเชื้อเพลิง ซึ่งจากการวิจัยในห้องเชื้อเพลิงจะไหม้เพียง 3 นาที จะย่อยสลายเป็นขี้เถาไป จะเหลือเพียงตัวโคม หากมีการนำเม็ดมะค่า 1 เม็ด และปุ๋ยจากชีวภาพ มัดไปด้วย หากไปตกในป่าลึกที่ไม่สามารถเข้าไปได้ เม็ดที่ติดไปพร้อมปุ๋ยจะไปช่วยเพิ่มต้นไม้ได้ คาดเพียง 100 โคม มีต้นเกิดขึ้นสัก 1 ตัน แต่ปุ๋ยที่มัดไปจากกระดาษก็จะโปรดออกช่วยบำรุงดินได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตามทหารมีความห่วงใย มีการศึกษาแนวคิดจากการปล่อยโคมลอยของนักท่องเที่ยวจำนวนมากหวั่งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเกิดเพลิงไหม้ขึ้น ได้ทดลองสร้างแนวคิดนี้ขึ้น ย้ำว่าเป็นเพียงแนวคิดของการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย แล้วได้ช่วยเพิ่มที่สีเขียวเพิ่มต้นไม้โดยเฉพาต้นไม้หายากปลูกยากในพื้นที่ป่า เพราะกระแสลมหนาวที่พัดเข้ามาอาจจะช่วยให้ไปในป่าลึกได้ วัสดึที่ใช้ก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยมีความเป็นกรดเป็นด่า สร้างความสมดุลให้กับดิน หากทุกคนที่ปล่อยไปจำนวนมากๆ แล้วมีเม็ดพันธุ์ไม้ทำแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ได้ https://drive.google.com/open?id=1pXeeTtLqjTBbtEOK14olJ3arQ0tj8RcA.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์