10ชุมชนอำเภอโพธารามจัดงานลอยกระทงอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี


จ.ราชบุรี/10ชุมชนอำเภอโพธารามจัดงานลอยกระทงอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่11พ.ย.62เวลา16.00น.ขบวนงานลอยกระทงโพธารามในปี 2562 10ชุมชน ร่วมกับหน่วยราชการ ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลโพธารามวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโชคพร้อมกับโรงเรียนแย้มวิทยาการ ในงานได้จัดให้มีขบวนแห่รถกระทงที่จะเข้าร่วมประกวดในงานนี้ ซึ้งทางเทศบาลเมืองโพธารามได้จัดขึ้นทุกปี แต่ปีนี้สถานที่จัดงานคับแคบไปเห็นอย่างได้ชัด เนื่องจากทางเทศบาลได้จัดการก่อสร้างบริเวณลานริมเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลองอยู่ในขณะนี้ ทำให้ประชาชนที่เคยมาร่วมลอยกะทง ได้เปลี่ยนไปใช้สถานที่ ของบริเวณริมน้ำเคลื่อนหน้าวัดไทรอารีรักษ์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากทางวัดไทรอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้จัดงานประเพณีลอยกระทงสี ซึ้งเป็นประเพณีของชาวมอญอำเภอโพธาราม หมู่บ้านวัดไทรอารีรัษ์ ที่สืบสานประเพณีเก่าแก่มาแต่โบราน และมีแห่งเดียวในพิธีลอยกระทงสี เป็น วัฒนธรรม ที่หาชม ได้ยาก และทางวัด ยังได้จัดให้มีการจุดประทีปรอบอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธศาสนา ทำให้ ประชาชนชาวโพธาราม ที่มีความศรัทธา ในศาสนาพุทธ ได้เข้ามาร่วม พิธีกันอย่างมากมาย สำหรับปีนี้ ก็ได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะกรรมการ ชาวบ้านวัดไทร ให้ความสนใจมาร่วมช่วยทำงาน ให้กับทางวัดและ ปีนี้เป็นปีที่สำคัญปีหนึ่ง ที่ชาวมอญเชื้อสายชาวไทยของหมู่บ้านวัดไทรอารีรักษ์ อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี ที่ได้รับเรียนรู้ จากประเพณีของชาวมอญ มาแต่โบราณในการทำกระทงสี แลพิธีจุดประทีปรอบพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และยังได้เป็นพิธีที่เสริมดวง เสริมบารมี หากท่านใดที่ดวงตกปีชง ก็ถือได้ว่าเป็นการแก้กรรม ให้การเป็นอยู่ทีดีขึ้น จึงได้เดินทางมายังวัดไทรอารีรักษ์แห่งนี้ เพื่อลอยกระทงสีและทำการ
สะเดาะเคราะห์ ทำแล้วให้เกิดความสบายใจ เป็นที่รับรู้ของประชาชนชาวต่างจังหวัดที่เคยมาร่วมงานประเพณีอย่างนี้ได้บอกต่อและชวรกันมาร่วมงานลอยกะทงสีตามวันเกิดของแต่ละคน ที่ทางคณะกรรมการได้ร่วมจัดทำขึ้นมาให้ประชาชนที่มาร่วมงานหน้าวัดไทรอารีรักษ์แห่งนี้ได้ทำการลอยกะทงด้วยความปลอดภัยเนื่องจากทางวัดได้จัดอุปกรณ์การปล่อยกะทงลงสู่แม่น้ำโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ทั้งเด็กและผู้สูงไว ได้เดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่นในปีนี้

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรีรายงาน