พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท) ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร ,สภ.หนองโสน, และ อ.สามง่าม ต้อนรับ พ.อ.ชาตรี มณีพงษ์ เลขาธิการ ศูนย์ปรองดอง.กอ.รมน.ภาค 3 พร้อมคณะ ซึ่งมาตรวจเยี่ยมโครงการ”มุมมองใหม่ หัวใจ4.0″


120900 ธ.ค.61 พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท) ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร ,สภ.หนองโสน,
และ อ.สามง่าม ต้อนรับ พ.อ.ชาตรี มณีพงษ์ เลขาธิการ ศูนย์ปรองดอง.กอ.รมน.ภาค 3 พร้อมคณะ ซึ่งมาตรวจเยี่ยมโครงการ”มุมมองใหม่ หัวใจ4.0″
ณ วัดมาบแฟบ ม.7 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จว.พิจิตร มีประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 60 คน