กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2), กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


เมื่อ120900 ธ.ค. 61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2), กอ.รมน.จว.ก.พ.
จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
และ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน
อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกสัมพีนคร ,เจ้าหน้าที่ รพ.โกสัมพีนคร พร้อมทีมแพทย์พยาบาล,เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอโกสัมพีนคร,สภ.โกสัมพีนคร ,องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสาและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโละโคะ
โดยมี นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานพิธี
ณ หมู่บ้านโละโคะ หมู่ที่ 10 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.กำแพงเพชร
ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้มีการดำเนินกิจกรรมในเรื่อง
ทำความสะอาดถนนเก็บขยะสองข้างทาง
การตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชน โดย จนท.รพ.โกสัมพีนคร
และกิจกรรมตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโละโคะ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย