กกล.รส.จว.พ.ย. กองร้อยที่ 2(ร.17) จัด กพ. ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.ธาตุสันดงทอง ม.7 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา โดยมีเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นอภ.จุน เป็นประธาน ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน “ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว “ จำนวน 117 ผืน


เมื่อ 14 ธ.ค.61,1100
กกล.รส.จว.พ.ย. กองร้อยที่ 2(ร.17) จัด กพ. ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.ธาตุสันดงทอง ม.7 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา โดยมีเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นอภ.จุน เป็นประธาน ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน “ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว “ จำนวน 117 ผืน ผู้ร่วมมอบประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกิ่งกาชาด สาขา อ.จุน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย