Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ ผู้ว่าพบสื่อมวลชนรอบพิเศษย้อนเทศกาลปีใหม่ กระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ สรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น

จันทบุรี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ ผู้ว่าพบสื่อมวลชนรอบพิเศษย้อนเทศกาลปีใหม่ กระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ สรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น

ค่ำวานนี้ ( 13 ก.พ.63 ) ที่ สราญรมย์รีสอร์ท ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบ สื่อมวลชนรอบพิเศษย้อนเทศกาลปีใหม่โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ชี้แจงสรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นสู่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่นโดยครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนรอบพิเศษ ขอบคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ทุกแขนง อาทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อมีเดีย สื่อบุคคล ผู้ดูแลหอกระจายข่าว มีการจับรางวัล มอบของขวัญแทนคำขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมงานและช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดด้วยดีเสมอมา

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก