นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สุโขทัย จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการอย่างครบวงจร พร้อมรณรงค์ใช้สารเคมีอย่าถูกต้องและปลอดภัย

สุโขทัย จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการอย่างครบวงจร พร้อมรณรงค์ใช้สารเคมีอย่าถูกต้องและปลอดภัย

ที่วัดราชพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลุม อำเมือง จังหวัดสุโขทัย วันนี้ (13 มี.ค.62) เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยรวมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่-งานรณรงค์การป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว 

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการจัดงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว และนิทรรศการให้ความรู้ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน การแสดง การสาธิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากเอกชน การสาธิตการพ่นยา และปุ๋ย โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ จากบริษัทโดรน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วิชัย สิทธิพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286