Reporter&Thai Army

แม่ทัพน้อยติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.แพร่

แม่ทัพน้อยติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.แพร่

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ผอ.ศอ.ปกป.ภาค 3 ) ร่วมกับ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ โดย พันเอก ทรงยศ ทองก้อน ลงพื้นที่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง และ จังหวัดพะเยา เพื่อประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีจุด Hot spot เกิดขึ้นมากในพื้นที่ และพบมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ pm 2.5 และ pm 10 เกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ในหลายจังหวัดในภาคเหนือ

 

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่