Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม.กกล.รส.จว.น.ว. โดย หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับนายคนอง ศรีสิทธิ์ หัวหน้าเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ร่วมกับโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ บก.ควบคุม.กกล.รส.จว.น.ว.
โดย หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)
ร่วมกับนายคนอง ศรีสิทธิ์ หัวหน้าเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ร่วมกับโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ เริ่มเดินจากตลาดเก้าเลี้ยวเดินมาตามบ้านเรือนประชาชน สิ้นสุดการเดินที่ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐ คน
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย