Reporter&Thai Army

พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค

พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ผอ.ศอ.ปกป.ภาค สน. ) ร่วมกับผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ โดย พันเอก ทรงยศ ทองก้อน ลงพื้นที่ อ.สอง จ.แพร่ ร่วมกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่ จ.ลำปาง และ จ.พะเยา เพื่อประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีจุด Hot spot เกิดขึ้นมากในพื้นที่ และพบมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ pm 2.5 และ pm 10 เกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ในหลายจังหวัดในภาคเหนือ

https://youtu.be/ocEXBHt_8CY