Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร.4 ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2) ร่วมกับ อำเภอโกสัมพีนคร นำโดย นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโสอำเภอโกสัมพีนคร,

เมื่อ 130830 มี.ค.62 กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร.4 ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2) ร่วมกับ อำเภอโกสัมพีนคร นำโดย นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโสอำเภอโกสัมพีนคร,จนท.ตำรวจ สภ.โกสัมพีนคร,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกสัมพีนคร,รพ.โกสัมพีนคร,สาธารณสุขตำบลโกสัมพี,คณะครูนักเรียน รร.บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)ผญบ.ม.5 บ้านโกสัมพี,ประชาชนจิตอาสา ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ.
ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ด้วยการพัฒนาเก็บกวาด บริเวณพื้นที่ วัด โกสัมพี และภายในโรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวน 120 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย