Reporter&Thai Army

พล.พัฒนา ๓ โดย ร้อย.รส.ที่ ๓ (อ.นครไทย) ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ใน ต.นครไทย อ.นครไทย จว.พ.ล. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดกวาดบริเวณถนนสวนสาธารณหนองทอง ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.พัฒนา ๓ โดย ร้อย.รส.ที่ ๓ (อ.นครไทย) ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ใน ต.นครไทย อ.นครไทย จว.พ.ล. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดกวาดบริเวณถนนสวนสาธารณหนองทอง ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศบาลตำบลนครไทยเป็นประธาน ณ สวนสาธารณะหนองทอง ต.นครไทย อ.นครไทย จว.พ.ล. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน