Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี, ปลัดปกครองจังหวัดอุทัยธานี, โยธาและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี, ปภ.จังหวัดอุทัยธานี, อบจ.อุทัยธานี, กำนัน/ ผญบ.ต.สะแกกรัง และประชาชนในพื้นที่ ต.สะแกกรัง อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกำจัดผักตบชวาที่ตกค้างอยู่ในแม่น้ำสะแกกรังและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาบรรจบกัน

เมื่อ ๑๙๐๙๐๐ – ๑๙๑๒๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี, ปลัดปกครองจังหวัดอุทัยธานี, โยธาและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี, ปภ.จังหวัดอุทัยธานี, อบจ.อุทัยธานี, กำนัน/ ผญบ.ต.สะแกกรัง และประชาชนในพื้นที่ ต.สะแกกรัง อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกำจัดผักตบชวาที่ตกค้างอยู่ในแม่น้ำสะแกกรังและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาบรรจบกัน เรียกว่า (ปากคลองขุนทรัพย์) บริเวณหน้าวัดขุนทรัพย์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการเตรียมจัดทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีการบรม ราชาภิเษก ของจังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณวัดขุนทรัพย์ ม.๑ บ.น้ำตก ต.สะแกกรัง อ.เมือง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

https://youtu.be/jxqW5s4kpfs