Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่2 (ม.3พัน.13) อ.หนองไผ่ ร่วมด้วย นาย อดุลย์ รักษ์ศิริ ปลัดป้องกัน อ.หนองไผ่พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน10นาย,นาย ทองวาลย์ เสนานุช กำนันต.ห้วยโป่งพร้อมฝ่ายปกครองจำนวน30คน,นาย พงษ์ศักดิ์ วันตั้ง ปลัดอบต.ห้วยโป่งพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน10คน,ประชาชนจิตอาสาจำนวน60คน รวม 110คนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ 19 มี.ค.62 0830 ร้อย.รส.ที่2 (ม.3พัน.13) อ.หนองไผ่ ร่วมด้วย นาย อดุลย์ รักษ์ศิริ ปลัดป้องกัน อ.หนองไผ่พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน10นาย,
นาย ทองวาลย์ เสนานุช กำนันต.ห้วยโป่งพร้อมฝ่ายปกครองจำนวน30คน,นาย พงษ์ศักดิ์ วันตั้ง ปลัดอบต.ห้วยโป่งพร้อมเจ้าหน้าที่
จำนวน10คน,ประชาชนจิตอาสาจำนวน60คน รวม 110คนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดวัดประชาบำรุงหมู่2บ้านห้วยโป่งต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติ