Uncategorized

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมชาวพิจิตรรวมใจไปเลือกตั้ง ส.ส. รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day )

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมชาวพิจิตรรวมใจไปเลือกตั้ง ส.ส. รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day ) โดยจังหวัดพิจิตรได้จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานและเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวพิจิตรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร