Reporter&Thai Army

ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ. ๓๑๐๒ / หมู่ รส.อ.เทิง ร่วมกับ ชป.สนับสนุนดับไฟป่า มทบ.๓๗ , จนท.ฝ่ายปกครอง อส.อ.เทิง และ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหงาว ร่วม พิธีปล่อยแถว / ลาดตระเวน พร้อม ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ ฯ ในพื้นที่รับผิดชอบก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้น อ.เทิงฯ

เมื่อ ๑๓ มี.ค. ๖๒, ๐๙๐๐ ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ. ๓๑๐๒ / หมู่ รส.อ.เทิง ร่วมกับ ชป.สนับสนุนดับไฟป่า มทบ.๓๗ , จนท.ฝ่ายปกครอง อส.อ.เทิง และ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหงาว ร่วม พิธีปล่อยแถว / ลาดตระเวน พร้อม ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ ฯ ในพื้นที่รับผิดชอบก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้น อ.เทิงฯ ณ บก.ร้อย ทพ.๓๑๐๒ บ.ทรายกาด ม.๖ ต.ตับเต่า อ.เทิง จว. ชร. มี กพ.เข้าร่วมปล่อยแถวฯ จำนวน ๕๐ คน โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิง เป็นประธานในการปล่อยแถวฯ เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าบริเวณ ดอยเอียน ร่วมกับราษฎร บ.เอียน ม.๑๔ , บ.ม่วง ม.๑๕ ต.หงาว อ.เทิง จว.ชร. รวมกองกำลังผสมและราษฎร เข้าทำการดับไฟป่ามีจำนวน ทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ผลการปฎิบัติจะติดตามและรายงานให้ทราบต่อไปเมื่อจบภารกิจ

https://youtu.be/x1gQkuGjsBc

https://youtu.be/QhGXvsgXQKA