ข่าว พะเยา

พะเยา บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์กว๊านพะเยา คึกคัก

พะเยา บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์กว๊านพะเยา คึกคัก

วันที่ 13 เมษายน 2562 บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์กว๊านพะเยา ได้มีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้พากันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันบริเวณถนน ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยากันอย่างคับคั่ง ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองพะเยาก็ได้จัดทำอุโมงน้ำและม่านน้ำ ยาว 500 เมตร ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ ทำให้บรรยากาศ การเล่นน้ำสงกรานต์ริมกว๊านพะเยาในวันนี้ทักไปด้วยผู้คน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเล่นสาดน้ำสงกรานต์