Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา กลุ่มสตรีผู้สูงอายุประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวสร้างรายได้

พะเยา กลุ่มสตรีผู้สูงอายุประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวสร้างรายได้

กลุ่มสตรีผู้สูงอายุประดิษฐ์ ชุมชนวัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาใช้เวลาว่างรวมกลุ่มกันประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวรูปแบบต่างๆสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

กลุ่มสตรีผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนวัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างช่วยกันทำการผลิตดอกไม้รูปแบบต่างๆหลายรูปแบบทั้งเป็นพุ่ม ช่อ จากผ้าใยบัว ที่มีความสวยสดงดงาม เพื่อนำออกจำหน่าย หลังจากที่ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ทำการเรียนรู้และสามารถผลิตขายได้ ทั้งงานสั่งทำตลอดจนถึงจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในพื้นที่ ซึ่งรูปแบบของการทำก็จะทำในลักษณะดอกไม้หลากหลายรูปแบบ ที่สามารถนำไปเป็นของขวัญ ที่ระลึก ตลอดจนใช้ในการประดับประดาให้เกิดความสวยงาม และทนทาน

โดยนางมาลัย สุขยิ่ง ประธานกลุ่มวัย 77 ปี เล่าว่า ทางกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนวัดศรีจอมเรือง จะใช้เวลาว่างหลักจากงานหลักและผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเฉย ๆไม่มีงานทำ ซึ่งได้รวมกลุ่มกันขึ้นมา โดยใช้อาคารภายในบริเวณวัดศรีจอมเรือง ผลิตดอกไม้จากผ้าใยบัว โดยตนเองเป็นวิทยากรนำความรู้และรูปแบบใหม่ๆมาแนะนำและสอนให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรูปแบบหลากหลายและสวยงามโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อนำมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตดอกไม้ จากใยบัวและเป็นสินค้าของชุมชน และบางคนก็นำกลับไปทำที่บ้านในช่วงเวลาว่าง ซึ่งสามารถนำมาใส่แจกันออกจำหน่ายสร้างได้สร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน เป็นอย่างดี เนื่องจากมีออเดอร์สั่งทำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึก และที่สำคัญยังช่วยให้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งและเป็นกิจกรรมเสริมสร้างให้กับผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำและมีรายได้ ไม่เกิดอาการเหงาเศร้าซึม

สัมภาษณ์…นางมาลัย สุขยิ่ง อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 555ประธานกลุ่มสตรีชุมชนวัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา