Uncategorized

นราฯนายอำเภอยิ่งมอบทุนให้เด็กกำพร้าชายแดนใต้ น้องๆ ผู้ปกครองสุดปลื้มดีใจ รับเทศกาลอิฎิลอัฎฮา ฮ.ศ.1439

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นราฯนายอำเภอยิ่งมอบทุนให้เด็กกำพร้าชายแดนใต้ น้องๆ ผู้ปกครองสุดปลื้มดีใจ รับเทศกาลอิฎิลอัฎฮา ฮ.ศ.1439

(13สิงหาคม 2561 เวลาประมาน 10.00 น.) ที่ห้องประชุมอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ได้มีโครงการ ” รินน้ำใจ ซับน้ำตา สู่น้องกำพร้าสู่วันอิฎิลอัฏฮา 1439 ” ซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ อ.ยี่งอ มาหลายปี โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ มีน้องๆกำพร้าได้รับเงินมากกว่า 465 คน และผู้ปกครองมากกว่า 300 คนที่มาร่วมให้กำลังใจเด็ก และเจ้าหน้าที่ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมงานอย่างคึกคัก นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนหรือผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่มาเอื้ออำนวยเงินสนับสนุนเด็กพร้าในครั้งนี้ด้วย
โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้กำลังใจและมอบโอกาสเด็กกำพร้าเป็นอย่างมาก และเติมเต็มให้กับผู้ปกครองในวันเฉลิมฉลองในวันอิดิลอัฎฮา ที่จะถึงนี้ด้วย โดยเฉพาะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน เป็นเงิน 465,000 บาท รวมถึงการเป็นการปกป้องผลกระทบเหตุการณ์ในพื้นที่ได้ทางอ้อม และเป็นการปลูกฝั่งเด็กรู้คุณค่าของโอกาส ทำให้เด็กได้เห็นถึงว่าทางภาครัฐไม่ทอดทิ้งเด็กเหล่านี้

นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ปัญหาความไม่สงบต่อเนื่อง 14 ปี ในพื้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดปัญหาปัญหากระทบ ในชีวิตทรัพย์สิน ของประชาชน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจพื้นที่ความคล่องตัว ลดลง และอื่นๆ และ ทำให้สถานการณ์เด็กกำพร้า ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีมากขึ้น ในห้วงสถานการณ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับหมื่นคน ส่วนใหญ่ กำพร้า ขาดบิดา หรือพ่อ เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 %

โครงการมอบทุนเด็กกำพร้าในพื้นที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ได้รับความชื่นชมและชื่นชอบของผู้ปกครองเด็กกำพร้าในพื้นที่เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาได้มอบเงิน ให้เด็กกำพร้า แล้ว 3 รอบ และรอบนี้เป็นครั้งที่ 4 ปีที่ 2 ต้อนรับ เนื่องในวันฮารีรายออิดิ๊ลอัฎฮาที่จะมาถึง เป็นทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า อ.ยี่งอ
ทำให้เห็นถึงการเอาใจใส่ของบุคลากรทางภาครัฐที่ยังห่วงใยต่อน้องๆที่ด้อยโอกาส “เด็กกำพร้า” ที่สำคัญการมอบเงินใกล้เทศกาลอิฎิลอัฎฮาด้วย เด็กๆจะได้มีเสื้อผ้าใหม่สวมใส่ในวันดังกล่าว และเราจะมีการสนับสนุนหรือทำกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพราะนี้คือส่วนหนึ่งความสุขของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
การเอาใจใส่ เพื่อดูแล ผู้ด้อยโอกาส คือเด็กกำพร้า เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคน ของคนในชาติติทุกคน ที่จะต้องยื่นมือ เข้าช่วยเหลือเด็กกำพร้า เพื่อให้โอกาสเด็กเหล่านี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กในฐานะต้นกล้า และเป็นเด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาส เมื่อสังคมไม่ทอดทิ้งเขาเหล่านั้น เมื่อเด็กเติบโต ซึ่งจะเป็นคนรุ่นใหม่ เด็กเหล่านี้ จะตอบแทนสังคมประเทศชาติในทางที่ดี ส่งผลให้พื้นที่เกิดความมั่นคงได้ในอนาคต
ทางผู้ปกครองของเด็กกำพร้าต่างกล่าวกันว่า รู้สึกดีใจที่หน่วยงานภาครัฐมีกิจกรรมดีๆให้กับลูกๆ ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ลูกบางคนตื่นเต้นจะมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าตรู่ และผู้ปกครองมีความรู้สึกไม่ต่างกัน อยากเห็นลูกๆมีเสื้อผ้าใหม่ใส่กันในวันเทศกาลอิฎิลอัฎฮาที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามกิจกรรมดีๆสำหรับเด็กกำพร้าจะเกิดอีกเรื่อยๆ ได้รับการชื่นชอบ เพราะเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมที่มีเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย