สถานที่ท่องเที่ยว เกษตรกร

พะเยา เริ่มแล้ว งานร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมชนคนพะเยา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

พะเยา เริ่มแล้ว งานร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมชนคนพะเยา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

งานร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมชนคนพะเยา” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา ที่จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2561

วันที่ 13 กย. 61 นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิดงาน “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมชนคนพะเยา” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา ที่จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2561 โดยภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี โดยการจำลองแบบวิถีชีวิต (นิทรรศการมีชีวิต) การสาธิตวิถีชีวิต หรือสาธิตการประกอบอาชีพ การแสดงการละเล่น การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จังหวัดพะเยา จำนวน 35 หมู่บ้าน และมีกิจกรรมการประกวดนิทรรศการแบบจำลองวิถีชีวิต (นิทรรศการมีชีวิต) การสาธิตวิถีชีวิต หรือ สาธิตการประกอบอาชีพของหมู่บ้านเป้าหมาย โดยในงานจะได้สัมผัสเคล็ดลับสิ่งสวยงามที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มอันมีเสน่ห์ของชุมชน เรื่องเล่าขานตำนานชุมชน ในงานจะได้ชิมอาหารรสเด็ด ที่มีสูตรลับเฉพาะถิ่น ให้ชิมจากเจ้าบ้านที่ดีของชุมชน มีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ตลอดงานมีการลุ้นทองคำทุกวัน

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี เป็นโครงการที่เป็นรูปประธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสนอภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งแตกต่างจาก OTOP เดิม ที่ต้องนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชน เพื่อมุ่งเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนอย่างทั่วถึง

สำหรับจังหวัดพะเยามีพื้นที่ดำเนินการ 8 อำเภอในหมู่บ้านเป้าหมายที่ มีความพร้อมจำนวน 35 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว , การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก , การพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว , การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการเปิดงานมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศร่วมงานจำนวนมาก