Uncategorized

ตราด /ชุมชนตําบลไม้รูดร่วมกับ อพท.และอบต.ไม้รูด เปิดมิติใหม่เก็บขยะด้วยจักรยานน้ำ ต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง

ตราด /ชุมชนตําบลไม้รูดร่วมกับ อพท.และอบต.ไม้รูด เปิดมิติใหม่เก็บขยะด้วยจักรยานน้ำ ต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง

วันที่ 10 กันยายน 2562
ตราด/ที่ชุมชนริมคลองบ้านไม้รูด เวลา 13.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2562 นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง โดยมี นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์บริหารส่วนตำบลไม้รูด กล่าวรายงานการจัดโครง พร้อมด้วย นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 อพท. นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ นส.ณัฐสินี อินทรประเสริฐ กำนันไม้รูด ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลไม้รูด เข้าร่วมในพิธีกว่า 500 คน ซึ่งช่วงเช้าจะมีการจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะตามชุมชนด้วย
ซึ่งการจัดงานโครงการต้นแบบนวัตกรรมบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง เป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท. และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเยาวชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการช่วยกันดูแลรักษาลำคลองให้มีความสะอาด สวยงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนไม้รูด มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชุมชน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองให้เป็นต้นแบบกับชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆ ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สำหรับนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง หรือ จักรยานน้ำ ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคตราดเป็นผู้ดำเนินการสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 14 คัน โดยมีหลักการในการทำงาน คือ มีตาข่ายอยู่ระหว่างทุ่นของจักรยานน้ำเมื่อปั่นจักรยานน้ำไปตามลำคลอง ตาข่ายจะทำหน้าที่เก็บ กรองเศษขยะที่ลอยมาในลำคลอง ให้ติดอยู่ในตาข่าย และใช้ที่คีบสำหรับคีบขยะไปทิ้ง เป็นการกำจัดขยะในน้ำอย่างได้ผล นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนไปพร้อมกัน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตลอดไปด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวจังหวัดตราดรายงาน