ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ด นายอำเภอโพนทองในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ “รับฟังเสียงประชาชน” ที่ประสพภัยพิบัติผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ร้อยเอ็ด นายอำเภอโพนทองในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ “รับฟังเสียงประชาชน” ที่ประสพภัยพิบัติผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสนับสนุนให้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจาก 14 ตำบล 196 หมู่บ้านของอำเภอโพนทอง แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสพภัยพิบัติผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

เมื่อเวลา 09.30 อังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ.ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทองในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ สนับสนุนกระตุ้นในการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน ที่ประสพภัยพิบัติ ให้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจาก 14 ตำบล 196 หมู่บ้านของอำเภอโพนทอง นำระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” มาใช้ในการ แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสพภัยพิบัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายอำเภอโพนทอง เผยถึง Application พ้นภัย เพื่อให้กำนัน/ผญบ.ในอำเภอโพนทอง นำมาใช้เพื่อ “รับฟังเสียงประชาชน” ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ สามารถแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือด้วยช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) พร้อมมีระบบติดตามความคืบหน้าการส่งความช่วยเหลือ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT GPS Tracking รวมทั้ง ช่วยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติตั้งแต่ระดับพื้นที่ ถึงระดับจังหวัดและช่วยลดการซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลืออีกด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน