Uncategorized ข่าว นราธิวาส

วปร ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

วปร ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ 13 ต.ค.62 เวลา 10.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562

 

โดยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร พร้อมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส โดยแบ่ง 3 โซนด้วยกัน โซน A บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบอาคารละหมาดและห้องน้ำสาธารณะ โซน B บริเวณหน้าประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตลอดแนวถนน และโซน B บริเวณคูคลองหน้าสำนักงาน อบจ.นราธิวาส ตลอดสองฝั่งคลอง โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยในพิธีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีฯร่วมปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ในวันนี้ ( 13.ต.ค.62 ) คณะจิตอาสาต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ติดบัตรจิตอาสา สวมหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาดขยะและปรับสภาพภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส และต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้เป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ได้ร่วมกันทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยความจงรักภักดี

https://youtu.be/A-7hXiYBFBk