ข่าว เพชรบูรณ์

ลานหน้ามณฑปพระพุทธมหาธรรมราชาวัดไตรภูมิ จัดพิธีบวงสรวง

12ตุลาคม 2566 ณ. ลานหน้ามณฑปพระพุทธมหาธรรมราชาวัดไตรภูมิ จัดพิธีบวงสรวง

เวลา 9.09 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนาย เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง โดยมีอาจารย์ ณรงค์จันทร์เชื้อ พราหมณ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะเป็นผู้กระทำพิธีในการบวงสรวง และได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นไปจุดธูปเทียนพร้อมคล้องพวงมาลัยที่องค์พระพุทธมหาธรรมราชาหน้ามณฑป จากนั้นได้ลงมาทำพิธีบวงสรวงครื่องสังเวย

โดยจุดเทียนชัยและปักธูป ที่เครื่องบวงสรวง ที่ชาวบ้านและส่วนราชการพ่อค้าประชาชนได้นำมาเข้าร่วมพิธี โดยมีนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีและปักธูป ที่เครื่องบวงสรวงเช่นกัน จากนั้นคณะพราหมณ์ได้ทำพิธีบวงสรวง เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำเครื่องบวงสรวงมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีในครั้งนี้ ผลของการเสี่ยงทายในการดำน้ำได้แก่ ทิศใต้ 3 ครั้ง ทิศเหนือ 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการเสี่ยงทายที่ไม่ได้มีเกิดขึ้นมานานมาก