ข่าว เพชรบูรณ์

เทศบาลตำบลท่าข้ามร่วมมือจัดงานวันเทศบาลประจำปี2562

เทศบาลตำบลท่าข้ามร่วมมือจัดงานวันเทศบาลประจำปี2562
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 เมษายน 2562 นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เครื่องเส้นไหว้พระพรหมเจ้าที่ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และอ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม โดยก่อนเริ่มพิธีได้มีการแสดงของผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านตำบลท่าข้ามด้วยท่าเต้นออกกำลังกาย
สำหรับเทศบาลตำบลท่าข้ามเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติฯ เมื่อปี พ.ศ.2542 มีเขตพื้นที่ 2.30 ตารางกิโลเมตร อยู่หมู่ 1 บางส่วนของตำบลท่าข้าม ห่างจากอำเภอชนแดน 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ท่าข้าม และมีทิศใต้ติดกับเทศบาลตำบลสาลาลาย สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ มีพื้นที่ในการปลูกข้าวเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่คลองบุษบง คลองรางหมา และมีสระหลวงอยู่ที่ชุมชนที่ 8 บ้านโคกพัฒนา เทศบาลตำบลท่าข้ามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ชุมชน ปัจจุบันมีนายหาญศึก ทรงสวัสดิ์ เป็นกำนันตำบลท่าข้ามอยู่ประจำในเขตเทศบาล และมีนายประสาน จรรยารักษ์ เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลฯ ดูแลด้านการบริการสาธารณะ ตั้งแต่ยังเป็นสุขาภิบาลยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน.

ภาพ-ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์