Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด สถานที่ท่องเที่ยว

สุดกระหึ่ม!!อลังการการแสดง แสง สี เสียง! ในชุดการแสดง “2 รัชสมัย ใต้ร่มพระบารมี”ในงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”อัญเชิญไฟพระราชทานนำหน้าพระประทีปพระราชทาน ไปยังท่าน้ำ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด!!

สุดกระหึ่ม!!อลังการการแสดง แสง สี เสียง! ในชุดการแสดง “2 รัชสมัย ใต้ร่มพระบารมี”ในงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”อัญเชิญไฟพระราชทานนำหน้าพระประทีปพระราชทาน ไปยังท่าน้ำ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด!! วันจันทร์ที่(11พ.ย.2562) เวลา 18.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด,นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการทหาร,ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนพร้อมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยได้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ครั้งก่อนสมัยนั้นงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมใช้ชื่องานประเพณีลอยกระทง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อในการจัดงานเป็นงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ในปีพุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น มีความหมายครอบคลุมถึงการขอขมาพระแม่คงคา ผู้ให้น้ำเพื่อการดำรงชีวิตแก่พี่น้องประชาชน และสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่ง สำหรับการจัดงานในปีนี้ของจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือ การได้รับพระราชทานพระประทีปส่วนพระองค์ จากพระบาทพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มาร่วมลอยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล ส่วนพระองค์จากสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดกระทงประทีปใหญ่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และความเป็นสิริมงคลสูงสุด ที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับในการจัดงานครั้งนี้ โดยการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ในปีนี้ กำหนดจัดระหว่าง
วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม
ชาวเมืองร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงคู่แผ่นดินคู่เมืองร้อยเอ็ดครั้งดั่งเดิมสมัยตามความเชื่อว่าพระแม่คงคาต้องขอขมาในวันเพ็ญเดือน(12 )วันลอยกระทงประเพณีอันงดงามของเราชาวไทยและใน วันนี้พ่อเมืองร้อยเอ็ดร่วมชาวเมืองร้อยเอ็ดร่วมกันขอขมาแม่น้ำคง “สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”เป็นภาษาบาลีแปลความหมายว่า” ข้าแต่คงคา ลูกขอวันทา ด้วยประทีปกระทง พระแม่คงคา มีความเมตตา ต่อลูกสูงส่ง คือ น้ำในกาย สามส่วนมั่นคง กายจึงยืนยง ชุมชื่นยืนนาน พระแม่คงคา กำเนิดจากฟ้า โปรยปรายลงมา เป็นกระแสธาร เกิดเป็นแม่น้ำ หลายนามขนาน ปิง วัง ยม น่าน คือ เจ้าพระยา ท่าจีน ตาปี นครชัยศรี โขง ปาว ชี มูล ยัง ละหาน ห้วยหนองคลองบึง จนถึงแก่ง กว๊าน น้ำใต้บาดาล อีกทั้งประปา ลูกๆทั้งหลาย เดินทางค้าขาย สำเร็จกิจจา การคมนาคม นำมากินใช้ ได้ดั่งอารมณ์ ยามร้อนปะพรม ชุ่มชื้นกายใจ ชำระมลทิน โสโครกทั้งสิ้น สะอาดสดใส ผุดผ่องพราวตา แลเลิศวิไล แม่น้ำรับไว้ สกปรกโสมม น้ำเสียเรือนชาน ซักผ้าล้างจาน เททิ้งทับถมไหลลงคงคา ธาราระทม สารพิษสะสม เน่าคลุ้งฟุ้งไป” วันนี้วันเพ็ญ พระจันทร์ลอยเด่น เป็นศุภสมัย ลูกจัดกระทง ประสงค์จงใจ นำมากราบไหว้ พระแม่คงคา เทวาทรงฤทธิ์ ซึ่งสิงสถิต ทุกสายธารา ทั้งผีพรายน้ำ อย่าซ้ำโกรธา ลูกขอขมา อโหสิกรรม ทำกิจใดๆ อุทกภัย อย่าได้เติมซ้ำ อย่าพบวิบัติ ข้องขัดระกำ อย่าให้ชอกช้ำ น้ำท่วมพสุธา อย่าให้สินทรัพย์ ต้องพลันย่อยยับ เพราะสายธารา อย่าให้ชีวิต ต้องปลิดชีวา พระแม่คงคา รับขมาลูกเทอญ”*ดังนั้นคนไทยและชาวเมืองร้อยเอ็ดจึงแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา คนนั้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งตามความเชื่อที่สืบทอดกันมานับหลายร้อยปีจนปัจจุบัน เป็นการขอขมาพระแม่คงคา ผู้ให้น้ำเพื่อการดำรงชีวิต และเพื่อเป็นการสร้างความสุข สนุกสนาน สมัครสมานสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศและนานาประเทศได้จดจำและยึดถือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายหนึ่งของการท่องเที่ยวต่อไป

– ขบวนอัญเชิญพระประทีปและถ้วยรางวัลพระราชทาน เคลื่อนจากศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านประตูสาเกตนครเข้สู่บริเวณพิธี นำไปประดิษฐาน
ณ แท่นประดิษฐานหน้าพระฉายาลักษณ์
– ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน ประธานในพิธีเดินไปยังแท่นประดิษฐานพระประทีปพระราชทาน เพื่อเปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายคำนับ จากนั้นกลับมายังที่พักรับรองประธานในพิธีพิธีกรเชิญตัวแทนองค์การบริหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบป้ายสนับสนุนการจัดงานโดยประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบ พิธีกรเชิญประธานประจำแท่น เพื่อรับฟังคำกล่าว
– ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน (ประธานเป่าโหวด)-ขบวนแห่กระทงประทีป 1 เมืองร่วมสมัย เคลื่อนเข้าสู่บริเวณงาน เมื่อขบวนเคลื่อนครบทั้ง 32 ขบวน – พิธีกรเรียนเชิญประธานและคณะตั้งขบวนเพื่ออัญเชิญไฟพระราชทานนำหน้าพระประทีปพระราชทาน ไปยังท่าน้ำ
*- พราหมณ์ประกาศโองการสมมาน้ำๆ เสร็จแล้วประธานในพิธีจุด
พระประทีปพระราชทาน (บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา)
– อัญเชิญพระประทีปพระราชทานลงลอยในบึงพลาญชัย
-ชมการแสดงแสง สี เสียง ชุด 2รัชสมัย ใต้ร่มพระบารมี
“สืบสานความรุ่งเรือง เล่าเรื่องเมืองสาเกตนคร”
– ประชาชนร่วมลอย กระทงข้าว

*ในครั้งนี้สื่อมวลชนทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางร่วมทำข่าวในงาน”สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ในปีนี้ต่างให้การสนับสนุนงานเป็นอย่างดีทั้งทีวีและวิทยุ,ช่องFacebook Like,อย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้เหมือนการจัดงานปีนี้สมคำล้ำลือยิ่งใหญ่อลังการ!!!

ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

ศรีไพร ทูลธรรม:ข่าว/ภาพ
ผู้สื่อข่าว,จิตอาสาด้วยใจภักดี
®®®®®®®®ประชาสัมพันธ์
ประธานอพม.อสม.ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดฯสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
###########admim101
Tel.063-938-3149.