ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.จอมทอง) ร่วมกับปลัดอำเภอจอมทอง , จนท.ตร.สภ.จอมทอง , มวลชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”


เมื่อ 121900 ธ.ค.61 ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.จอมทอง) ร่วมกับปลัดอำเภอจอมทอง , จนท.ตร.สภ.จอมทอง , มวลชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”

ณ บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ม.7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง โดยมีชาวบ้านเสนอปัญหา จำนวน 1 เรื่อง คือ การขุดอ่างเก็บ เพื่อเก็บน้ำเข้าใช้ในหมู่บ้าน บ้านแม่เตี๊ยะ ม.7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง บริเวณพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน (หลัง รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ) เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งเป็นลำเหมืองเก่า ได้ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินเรื่องผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมของอำเภอแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการติดตาม ทางชาวบ้านจึงอยากให้ ชป.ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ