ร่วมกันค้นหาผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่ บ.พานทอง ม.1 ต.พานทอง อ.ไทรงาม ฯ ตามข้อมูลจากการประชาคมยาเสพติดของหมู่บ้าน เพื่อนำส่งเข้าศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จว.ก.พ.ใบปีงบประมาณ 2562


เมื่อ 13 ธ.ค.61 , 0530 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.ไทรงาม นำโดย นายกฤษณะ หอมกิจ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และนายสำรวย ทรัพย์สิน ผู้ใหญ่บ้าน บ.พานทอง ม.1 ต.พานทองฯ ร่วมกันค้นหาผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่ บ.พานทอง ม.1 ต.พานทอง อ.ไทรงาม ฯ ตามข้อมูลจากการประชาคมยาเสพติดของหมู่บ้าน เพื่อนำส่งเข้าศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จว.ก.พ.ใบปีงบประมาณ 2562

ผลการปฏิบัติ สามารถค้นหาผู้เสพยาเสพติดได้ จำนวน 7 ราย และดำเนินการตรวจพระภิกษุสงฆ์วัดพานทอง ซึ่งได้รับการร้องเรียนจกชาวบ้านว่ามีพระภิกษุสงฆ์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 4 รูป พบสารเสพติด จำนวน 2 รูป และให้การยอมรับว่าเสพยาบ้า จึงนำตัวไปให้เจ้าคณะอำเภอไทรงาม ดำเนินการสึก ณ วัดเนินสำราญ ม.2 ต.ไทรงามฯ รวมผลการค้นหาผู้เสพในพื้นที่ บ.พานทอง ทั้งหมด 9 ราย จึงได้นำตัวมาที่ว่าการอำเภอไทรงาม บันทึกข้อมูลและจัดทำประวัติบุคคลเพื่อเข้ารับการบำบัดต่อไป