พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.๓๒ เข้าเยื่ยมบ้านผู้สูงอายุ นายจันทร์ตา อนุ บ้านเลขที่ ๑๓๕ ม.๔ ต.แจ้ซ้อน อาศัยร่วมกับภรรยา และหลานรวม ๓ คน มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเข้าเยื่ยมบ้านผู้สูงอายุ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.๓๒ เข้าเยื่ยมบ้านผู้สูงอายุ นายจันทร์ตา อนุ บ้านเลขที่ ๑๓๕ ม.๔ ต.แจ้ซ้อน อาศัยร่วมกับภรรยา และหลานรวม ๓ คน มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเข้าเยื่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบถุงยังชีพ,ผ้าห่มกันหนาวพร้อมน้ำดื่ม ให้กัยนายสวาท สุคันธสรวง บ้านเลขที่ ๕๖ ม.๑๒ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง อาศัยอยู่คนเดียว มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เพื่อรวบรวมข้อมูลแจ้งทางอำเภอ ให้ความช่วยเหลือต่อไป