นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการออกปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ การหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการออกปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ การหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

ณ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ หมู่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย โดยมีนายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วม

ด้วยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ทุกอำเภอทั่วประเทศจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 และเดือนมกราคม 2562 โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1.การจัดบริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2.ทันตกรรมเคลื่อนที่
3.บริการตรวจตา
4.บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
5.บริการการแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด
6.จัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมผลงานดีเด่นด้านสุขภาพของ อสม.
ซึ่งเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เยี่ยมชมการให้บริการด้านการแพทย์และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆ ที่นำมาแสดงในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

/////////////
ศรีไพร ทูลธรรม :: รายงาน
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด