Uncategorized ข่าว เชียงราย

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยจัดเสวนาพร้อมตรวจไวรัสตับอักเสบบี และซี ครั้งที่ 12 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยจัดเสวนาพร้อมตรวจไวรัสตับอักเสบบี และซี ครั้งที่ 12 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจรครั้งที่ 12 ไวรัสตับอักเสบบี และซี มหันตภัยร้าย รักษาได้ก่อนสายเกินแก้ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ในช่วงเวลาระหว่าง 08:00 ถึง 11.50 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พญ.ศิรินิภา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่จันและโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะครุศาสตร์เอกพละศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อสภาพของโรคภัยไข้เจ็บ จึงจัดเสวนาพร้อมตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี ภายใต้โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 12 ไวรัสตับอักเสบบี และซี

ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาในเรื่อง ไวรัสตับอักเสบบีภัยร้ายใกล้ตัว ไวรัสตับอักเสบซีร้ายกว่าที่คิด รู้ทันมะเร็งตับป้องกันรักษาได้ ยากับสมุนไพรในผู้ป่วยโรคตับ โดย พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ และ ผศ.ศิวะพร ไชยนุวัติ อีกทั้งภายในงาน ยังได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี & ซี ให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งให้บริการการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (Fibroscan )ฟรี (เฉพาะในรายที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือในรายที่มีความเสี่ยง)

ไวรัสตับอักเสบบี และซี นับเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่พบได้อย่างน้อยร้อยละ 3 – 5 ของคนไทยโดยเฉพาะที่เกิดก่อน พ.ศ 2535 ซึ่งประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนให้ทารกแรกเกิดทุก ๆ ราย เพราะสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อ คือการสัมผัสเลือดของแม่ขณะคลอดเป็นส่วนใหญ่ เรียกได้ว่าหากตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีในผู้ใหญ่ที่ไม่เคยมีอาการ ส่วนใหญ่จะติดตอนเด็กเล็กทั้งสิ้น

นอกจากนั้น ไวรัสตับอักเสบ ยังติดจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง ที่สำคัญคือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ ซึ่งเป็นกรณีที่ติดง่ายกว่าเชื้อเอดส์มาก หรือการติดเชื้อวิธีอื่น ๆ เช่น การสัก การเจาะ แต่ยืนยันว่า การดื่มน้ำ หรือการรับประทานอาหาร หรือการสัมผัสผู้ป่วยไม่ใช่การติดต่อที่สำคัญของไวรัสตับอักเสบทั้ง บี และ ซี

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13/12/62