Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

พายุมาแล้วผ่านไป…….แต่…ทหาร…ยังคงเคียงข้างประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำชุดช่าง พร้อมจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอแม่จัน.

” พายุมาแล้วผ่านไป…….แต่…ทหาร…ยังคงเคียงข้างประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำชุดช่าง พร้อมจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอแม่จัน.
….เร่งซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยของผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดช่างกองร้อยทหารพรานที่ 31 08 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของ นายฉลอง จับใจนาย บ้านเลขที่ 68 บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 8 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุลูกเห็บถล่ม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบันหน่วยได้ร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติประจำพื้นที่อำเภอแม่จัน ดำเนินการซ่อมแซมโครงหลังคา และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์