ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ประชุมประจำสัปดาห์ ประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วนทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

ประชุมประจำสัปดาห์ ประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วนทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 เวลา 0900 พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยมี ผู้แทนกองบิน 41 และ หน่วยบิน 4041 กองบิน 4 นครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพประจำสัปดาห์ กับส่วนราชการและหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ระดับจังหวัด 17 จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ โดยการประชุมในครั้งนี้นอกจากการชี้แจงการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติต่อ ของทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ และสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง