Uncategorized

พระครูวัชรธรรมโกศล เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต 1 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าชัยมงคล หลวงปู่หมี ปัญญาวโร วัดป่าเม็กใหญ่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระแม่ธรณีเพื่อเทฐานก่อสร้างอนุสาวรีย์พระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก

-อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.39น.ณ บริเวณหน้าโรงเรียนดำรงสินอุทิศ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พระครูวัชรธรรมโกศล เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต 1 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าชัยมงคล หลวงปู่หมี ปัญญาวโร วัดป่าเม็กใหญ่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระแม่ธรณีเพื่อเทฐานก่อสร้างอนุสาวรีย์พระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำรวจ ทหาร พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวอำเภอเดชอุดมจำนวนมากเข้าร่วมพิธี