ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการ WE CARE ABOUT YOU

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.40 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการ WE CARE ABOUT YOU โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี 

สำหรับบุคคลและหน่วยงานที่เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ อาทิ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพาณิชย์ ประธานอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิก สนช. ในฐานะผู้แทนบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบเงินที่เหลือจากการจัดโครงการฯ ให้นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำเข้ากองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ ประธาน สนช. ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Guinness World Records เพื่อเป็นที่ระลึกในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน