ข่าว นราธิวาส

ร.10 โปรดองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่นรา ( มีคลิป )

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือรื

ร.10 โปรดองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่นรา ( มีคลิป )

 

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 14 มี.ค. 62สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 170 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่ครอบครัว นายมูหัดมะห์ฟาอีส เจะโกะ ครอบครัวสิบตำรวจเอก มูอำมัดฟัยซอล ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562ครอบครัวสิบตำรวจโท รุสไวดี สาแม และครอบครัวสิบตำรวจโท นเรศว์ เอียดทอง เกิดเหตุเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

 

พร้อมกันนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้นำกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้รับทราบ ซึ่งยังความปลื้มปิติยิ่งนักแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

https://youtu.be/57-yh7SpGhw